Warning: Creating default object from empty value in /var/www/byggeteknisk-tegnestue.dk/public_html/wp-content/themes/Rasmus-Christensen/library/functions/core.php on line 32
Byggeteknisk-tegnestue.dk: Byggeteknisk Tegnestue l Bygherrerådgivning

FACILITIES MANAGEMENT

Drift og vedligehold udarbejdes både i forbindelse med nybyggeri og renovering. Det er oftest en meget stor hjælp, at der forelægger en drift og vedligeholdessplan på et byggeri. Særligt for ejer- og andelsboligforeninger er en vedligeholdelsesplan et vigtigt stykke værktøj til at skabe et overblik over ejendommens stand. For at kunne planlægge…

TERMOGRAFI

Termografi er en varmeteknisk undersøgelse af et hus, el- varmeinstallation, isolering eller utætheder iøvrigt, som viser temperaturforskelle d.v.s. hvor der slipper varme ud – eller kulde ind. Undersøgelsen foregår, ved at man gennemgår huset (tager et billede af huset) med et særligt kamera, som er temperaturfølsomt og som kan registrere…

BYGGELEDELSE

 I udførelsesfasen skal du udføre byggeriet i overensstemmelse med projektet og entreprisekontrakterne. Byggelederens ansvar i processen er i korte træk som følger: Byggeledelsesfunktion -  Repræsenterer bygherre overfor entreprenørerne med hensyn til arbejdes tilrettelæggelse og udførelse. Tid -  Styrer byggeriets samlede tidsmæssige forløb samt dokumentation. Økonomi -  Fører byggeregnskab, attesterer áconto…

SKIMMELSVAMP

Skimmelsvampe tilhører svamperiget, og der er dermed hverken tale om planter eller dyr. Skimmelsvampe lever af at omsætte organisk materiale. I naturen er det fx visne blade. I bygninger lever skimmelsvampe af træværk, tapet, lim, maling, kork og andre organiske materialer. En forudsætning for vækst af skimmelsvampe er høj fugtighed…

PROJEKTERING

Vi har stor erfaring i at varetage den praktiske og tekniske projektering fra skitse- til hovedprojekt og i samarbejde med  projekteringens øvrige parter, som arkitekter, ingeniører og myndigheder. Det er dog kun nødvendig at henvende sig ét sted, da vi koordinerer samarbejdet med de øvrige parter. SKITSEFORSLAG Skitseforslaget danner grundlag for…

KØBERRÅDGIVNING

Står I og overvejer at købe nyt hus, kunne det være en idé at få huset gemmemgået af en fagmand. Vi tilbyder en gennemgang af huset, hvor vi ser på husets bygningsdele samt husets stand overordnet. Hvis I har eventuelle ønsker om at bygge ud, undersøger vi ligeledes servitutter osv….